Εκπαιδευτικοί

Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, κατά το σχ. έτος 2017-2018 είναι:

Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, κατά το σχ. έτος 2015-2016 είναι: 

Διευθυντής : Κανελλάκη Ιωάννα (Κλάδου ΠΕ13 )