Επικοινωνία

Το mail του σχολείου μας είναι : mail@2epal-esp-ag-dimitr.att.sch.gr και μπορείτε να επισκεπτόσαστε την ιστοσελίδα του σχολείου μας για περαιτέρω πληροφορίες στο http://2epal-esp-ag-dimitr.att.sch.gr.
Τα τηλέφωνα είναι (καθημερινά από 19:00 έως 22:35) : 210.9855031 και 210.9844519.