Τεχνολογικών Εφαρμογών

Α) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

 

Στην Α΄ Τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι πέντε (25) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν τέσσερα (05) μαθήματα Γενικής Παιδείας που είναι κοινά για όλους τους μαθητές, διάρκειας δώδεκα (12) ωρών και τέσσερα (04) έως και έξι (06) μαθήματα ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, διάρκειας δεκατριών (13) ωρών.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα A΄Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

 

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 

Μαθήματα  Ώρες
 Νέα Ελληνική Γλώσσα   3
 Νέα Ελληνική Λογοτεχνία    1
 Ιστορία   1
 Άλγεβρα    3
 Γεωμετρία   1
 Φυσική    2
 Χημεία    1

 

 

Β. Μαθήματα Ειδικότητας

 

Μαθήματα  Ώρες
 Αρχές Μηχανολογίας  4
 Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας  3
 Τεχνικό Σχεδίο  2

 Σ.Ε.Π. – Περιβάλλον Εργασίας –

 Ασφάλεια & Υγιεινή

 2
 Εφαρμογές Πληροφορικής  2 

 

Αρ.Φύλλου 903  10Απριλίου 2014