Τομέας Ηλεκτρολογίας

Ένας από τους καθιερωμένους τεχνικούς τομείς που σας προσφέρει γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις ως ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων ο οποίος μπορεί να kατασκευάζει και ελέγχει ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων, αυτοματισμών, λογικών ελεγκτών ( PLC ) και βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγικών μονάδων και να εργαστεί ως  ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης, ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών, ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών, δημόσιος υπάλληλος, σαν 

συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμό (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά Κέντρα, κ.λπ.), ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντηρητής εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.), ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών.