Τομέας Μηχανολογίας

Στην Ειδικότητα Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & κλιματισμού μπορείτε να μάθετε την τοποθέτηση και επισκευή σχετικών μηχανημάτων και συσκευών όπως οικιακά και επαγ­γελματικά ψυγεία, ψυκτικοί θάλαμοι, απλές μεμονωμένες κλιματιστικές συσκευές ή κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού και να απασχοληθείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, υπάλληλος σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτης συντήρησης στους αντίστοιχους κλάδους.