Τομέας Οικονομίας – Διοίκησης

Σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον της Εθνικής μας Οικονομίας, το τμήμα Οικονομίας-Διοίκησης στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους απόφοιτους να είναι εργασιακά ευέλικτοι αλλά και χρήσιμοι όπου και αν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Με λίγα λόγια οι απόφοιτοι  του τμήματος  Οικονομίας ? Διοίκησης, θα διαθέτουν τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

  • Βασικές Γνώσεις στους τομείς Μακροοικονομικής και Μικρο-Οικονομικής, Στατιστικής, Τουριστική Οικονομίας,  καθώς και στον σχεδιασμό και            ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Γνώσεις Οργάνωσης και Διοίκησης, έτσι ώστε να μπορούν να εργασθούν σε μεσαίες Διοικητικές Θέσεις
  • Γνώσεις Δημοσίων Σχέσεων
  • Βασικές Γνώσεις Λογιστικής, έτσι ώστε να εργασθούν ως Βοηθοί Λογιστών
  • Γνώσεις χειρισμού επιχειρησιακού λογισμικού τύπου MS Word, MS Excel, Ms Powerpoint
  • Βασικές Νομικές Γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καθημερινά νομικά ζητήματα των επιχειρήσεων.
Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι ιδιαίτερα καταρτισμένο στις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος μας.