Τομέας Οχημάτων

Η Ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου προσφέρει στους αποφοίτους δεξιότητες σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο (έλεγχο λειτουργίας, επισκευή & συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου και ηλεκτρομηχανικών συστημάτων αυτοματισμού αυτοκινήτου), οι οποίοι μπορούν να εργαστούν σε Οργανισμούς ΔΕΚΟ ? Δημόσιες Υπηρεσίες, συνεργεία επισκευής SERVICE αυτοκινήτων ? οχημάτων, βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων, εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων και ως ελεύθεροι επαγγελματίες με επαγγελματική άδεια.