Από το σχολ. έτος 2016-2017 η νέα ειδικότητα "Υπάλληλος Οικονομίας Διοίκησης στον Τουρισμό" στο 2ο ΕΠΑΛ Αγ. Δημητρίου

Από το Σεπτέμβριο του 2016 θα λειτουργήσει στο 2ο ΕΠΑΛ Αγ. Δημητρίου η καινούργια ειδικότητα  “Υπάλληλος Οικονομίας Διοίκησης στον Τουρισμό”. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις