Ανακοίνωση για τις εγγραφές σχολ. έτους 2017-2018

Οι εγγραφές ή οι ανανεώσεις εγγραφών για το σχολικό έτος 2017-2018, υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από 19-6-2017, έως 23-6-2017.

Σχετικές δημοσιεύσεις