ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Από την τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 και για όσο διαρκεί η τηλεκπαίδευση θα ισχύσει το ακόλουθο ωράριο μαθημάτων:

1η ώρα: 18:30 – 19:05
2η ώρα: 19:05 – 19:40
3η ώρα: 19:45 – 20:20
4η ώρα: 20:20 – 20:55
5η ώρα: 21:00 – 21:35
6η ώρα: 21:35 – 22:10

Σχετικές δημοσιεύσεις