Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη

Σας ενημερώνουμε ότι στις 4-2-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα:19.00 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική συνάντηση του Συλλόγου Διδασκόντων και των Αναπληρωτών μέσω τηλεδιάσκεψης (webex) στο link:
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ikanellaki
με θέματα:
1. Αποτύπωση της Φοίτησης των μαθητών/τριων του Σχολείου μέχρι και τη λήξη του 1ου Τετραμήνου.
2. Κατάθεση Βαθμολογιών και λοιπά λειτουργικά θέματα.
Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική.

H Δ/ΝΤΡΙΑ,
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

Σχετικές δημοσιεύσεις