Μαθητές που συνοικούν με άτομα που νοσούν ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Για τη δικαιολόγηση των απουσιών και την ένταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών που συνοικούν με άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στη συνημμένη νομοθεσία (δύο αρχεία pdf).

Απουσίες μαθητών συνοικούντων με νοσούντες (ΦΕΚ 455 τ.Β’ 6-2-2021)

Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών που συνοικούν με ευπαθείς ομάδες

Σχετικές δημοσιεύσεις